svensk design blogg

Allmänna villkor

Följande villkor gäller mellan dig som kund och företaget House of Helsingland när du beställer från webbutiken. Konsumentköplagen och distansavtalslagen gäller. Läs köpvillkoren innan du gör din beställning.

Om du är under 18 år behöver du ett förälders tillstånd för att handla på houseofhelsingland.com. Kom ihåg att det är ditt ansvar att kontrollera att du har angett rätt adress och kontaktuppgifter.

House of Helsingland förbehåller sig rätten att göra stavfel på denna webbplats. Priserna inkluderar 25% moms. För beställningar från länder utanför EU kommer summan inte att vara inklusive svensk moms. Lokal moms och eventuella tullavgifter kan betalas i ditt land vid leverans.

På houseofhelsingland.com har du möjlighet att välja att betala med Klarna

Webbplatsen ägs av Tinterova Art Production. Bilder, texter eller annat material från webbplatsen får inte kopieras eller användas utan vårt skriftliga tillstånd.

Alla våra mönster är skapade för House of Helsingland och är därför unika för varumärket. Våra produkter och design är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer om upphovsrätt >>

Integritetspolicy

House of Helsingland respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara transparenta om vilken data vi samlar in och varför.

Vår personuppgiftspolicy beskriver vilken information vi samlar in, för vilket ändamål den samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder en webbplats som administreras av House of Helsingland.

House of Helsingland är personuppgiftsansvarig enligt dessa villkor och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

1. Personuppgifter vi samlar in

House of Helsingland samlar in informationen i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig såsom mobilnummer, e-postadress eller fysisk adress.

House of Helsingland registrerar personuppgifter i samband med:

  • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på hemsidan.
  • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra hemsidor och sociala medier.
  • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
  • Ditt besök på våra webbplatser inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Samtycke

När du samtycker till att vi lagrar dina personuppgifter samtycker du till att personlig information, såsom ditt namn, telefonnummer och e-postadress, lagras för användning i enlighet med styckena nedan (under ”Hur vi använder insamlad information”).

Hur vi använder insamlad information

House of Helsingland behandlar personuppgifter huvudsakligen för de ändamål som anges nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstillfället:

  • Att fullgöra beställningar på tjänster genom en av de plattformar som House of Helsingland erbjuder;
  • Möjliggöra god kundservice, såsom att hantera dina förfrågningar, korrigera felaktiga uppgifter eller skicka information som du har efterfrågat t.ex. nyhetsbrev;
  • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser och marknadsundersökningar;
  • För att kontakta dig via SMS, e-post eller post med information och marknadsföring som vi tror kan vara av intresse för dig, vänligen notera att du kan välja bort det när som helst;
  • För att skicka viktiga meddelanden till dig såsom kommunikation om ändringar av våra villkor och policyer;

Information som kan komma att lämnas ut

Vi delar inte information med andra företag och vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Att använda cookies

När du använder vår webbplats kan personuppgifter samlas in via t.ex. småkakor. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Detta lagrar informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

2. Rättslig grund, lagring och radering av personuppgifter

Genom att lämna uppgifter till House of Helsingland ger du ditt tillstånd till House of Helsingland att registrera och lagra information om vilken tjänst som har köpts samt behandla de angivna personuppgifterna för de angivna ändamålen. Som rättslig grund för behandling avser House of Helsingland i första hand fullgörande av avtal, rättsliga skyldigheter (t.ex. bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke.

Om House of Helsingland utgår från en intresseavvägning kommer det endast att ske för de ändamål som anges ovan. Observera att du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen. House of Helsingland kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss.

Rent praktiskt innebär det att uppgifter tas ut när de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in. Vissa uppgifter kan komma att sparas längre när så krävs på grund av andra lagkrav, såsom bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. House of Helsingland kommer på eget eller kundens initiativ att korrigera uppgifter som visar sig vara felaktiga.

Du kan också när som helst kräva att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas ytterligare genom att kontakta oss (se ”Hur du kontaktar oss” nedan).

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du välkommen att kontakta oss. Du kan också kontakta Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst välja bort marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post- och SMS-kommunikationen vi skickar till dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för hjälp med att avböja vår kommunikation.

Du kan också en gång per år (kostnadsfritt) få information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligen begära ett så kallat registerutdrag. För kontaktinformation, se ”Hur du kontaktar oss” nedan.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor eller material publicerat av tredje part, är dessa länkar endast avsedda för informationsändamål. Därför, eftersom vi inte har någon kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller deras material, är vi inte ansvariga för dess innehåll. Pia F design ansvarar inte heller för eventuell skada eller förlust som kan uppstå vid användning av dessa länkar.

3. kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via info@houseofhelsingland.com eller besök www.houseofhelsingland.com

4. Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med vår kundtjänst. Vi följer rekommendationerna från General Complaints Board och hänvisar i övrigt till EU-kommissionens onlineverktyg för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

KONTAKT LOGOTYPE

NYHET

BRICKA "svedese"

Nytt kurbitsmönster inspirerat av svenska färger och svenska sommarblommor.

kurbits bricka

BRICKA "midsommar"

Nytt kurbitsmönster inspirerat av svensk sommar, midsommarstång och blomsteräng.

kurbits bricka midsommar

anmäl dig till nyhetsbrevet

Få uppdateringar kring våra nyheter, produktutveckling och annat smått och gott.